Projekty Unijne

ue1
ue2

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „Poprawa konkurencyjności zakładu” mająca na celu poprawę konkurencyjności zakładu poprzez wprowadzenie innowacyjnych zmian do procesów obróbki, mielenia oraz nadziewania mięsa, a także dzięki wprowadzeniu do zakładu nowoczesnych technologii chłodniczych, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.